HEAT TRANSFER

Sermchai Cutting Table
โต๊ะเคลื่อนย้ายเครื่องปูผ้าระหว่างโต๊ะ (Transfer Table )โต๊ะTransfer รุ่น TFM01-Fs
รายละเอียด

- หน้ากว้าง 48 นิ้ว -130 นิ้ว
- หน้าไม้เคลือบโฟเมก้า-ขาว
- โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝ่นอบ
- ขอบStainless
- ระบบรางล้อเลื่อน
โต๊ะTransfer รุ่น TFM02-Fs
รายละเอียด

- หน้ากว้าง 48 นิ้ว -130 นิ้ว
- หน้าไม้เคลือบโฟเมก้า-ขาว
- โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝ่นอบ
- ขอบStainless
- ระบบรางล้อเลื่อน

โต๊ะTransfer รุ่นTFM03-Fs
รายละเอียด

- หน้ากว้าง 48 นิ้ว -130 นิ้ว
- หน้าไม้เคลือบโฟเมก้า-ขาว
- โครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝ่นอบ
- ขอบStainless
- ระบบรางล้อเลื่อน

 

 

 

 

 ชุดเครื่องรีดชนิดไอนํ้า