ชุดโต๊ะรีดชนิดลมดูด
รายละเอียด
- ขนาดโต๊ะ 900 x 800 x 90มม.

กำลังไฟมอเตอร์โต๊ะดูด

220/380 vol./750 W

 

 


 

โปรเจคจบ ทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ